Πλαστικοποιημένο PVC ανθεκτικό στη διάβρωση και στο όζον ενισχυμένο με νήματα υψηλής τάσεως εφελκυσμού, για ψέκασμα λιπασμάτων εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων.

eurobank logo
© KALEMOS - METAXAS     Powered by Softways