• Μάνικα παροχής σε βαριές χρήσης αρδεύσεως και απομάκρυνση νερού. Καλή αντοχή σε γεωργικά-αγροτικά χημικά.
  • Εύρος θερμοκρασίας: -30 °C έως 80°C
eurobank logo
© KALEMOS - METAXAS     Powered by Softways