* Όλες οι μάνικες άρδευσης πωλούνται σε ρολό 50 m.

eurobank logo
© KALEMOS - METAXAS     Powered by Softways