Χρησιμοποιείται για αναρρόφηση θαλασσινού νερού, αποβλήτων, λιπασμάτων, χημικών διαλυμάτων, κ.λπ.
Εύρος θερμοκρασίας: -10°C έως 60°C
eurobank logo
© KALEMOS - METAXAS     Powered by Softways